Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sinan Yol

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimizin tarihçesini anlatmadan önce kısaca Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinin kuruluşundan bahsetmek gerekir. Gastroenteroloji cerrahisi bilim ve uzmanlık dalı; Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin açıldığı 1964 yılında Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği olarak Ankara’da kurulmuş olup, 1973 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ndeyan dal uzmanlık alanı olarak tanımlanmıştır. Gastroenteroloji cerrahisi bilim dalı, o zamandan itibaren genel cerrahinin yan dalı olarak sindirim sistemi kaynaklı sorunlarla daha yetkin olarak ilgilenmekte, sağlık hizmeti vermekte ve uzman yetiştirmektedir. Uzun yıllar üniversite hastanelerinde gastroenteroloji cerrahisi bilim dalı kurulmamıştır. Günümüzde İnönü, GATA,Mersin, Sakarya, Ordu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hastanelerinde gastroenteroloji cerrahisi klinikleri mevcut olup, hâlen yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimi verilmektedir. Kliniğimiz, Hastanemizin Kartal’daki yeni binasına geçmesiyle birlikte 2005 yılında kurulmuştur. Ankara’daki Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sonra ülke genelinde genel cerrahi uzmanlığı üzerine gastroenteroloji cerrahisi yan dal ihtisası veren Kliniğimiz, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ikinci klinik olma özelliğini taşımaktadır. Son yıllarda hak ettiğine inandığımız yeri almaya başlayan yan dal kliniklerinden bir yenisi de Trabzon’da kurulmuş ve Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü gastroenteroloji cerrahisi kliniği olmuştur.

Kliniğiniz bünyesinde kaç yıldır yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimi veriliyor?

Kliniğimizde, Ekim 2007 tarihindeki Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile yan dal ihtisasını kazanan arkadaşlarımızın başlamasıyla birlikte yedi yıldır uzmanlık öğrencisi eğitimi verilmektedir. Kuruluşundan itibaren 10 gastroenteroloji cerrahisi uzmanı mezun olmuştur. Şu an Kliniğimizde aktif çalışan iki yan dal uzmanlık öğrencimiz mevcuttur. Aralık 2014 dönemindeki YDUS sınavında da dört yan dal uzmanlık öğrencisi kontenjanı ilan edilmiştir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuz bir profesör, bir doçent, üç gastroenteroloji cerrahisi uzmanı ve bir gastroenteroloji uzmanı olmak üzere dört uzman (Kliniğimizde dâhiliye ve cerrahi uzmanları entegre çalışmaktadır) ile iki yan dal uzmanlık öğrencisi olmak üzere sekiz hekimden oluşmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Endoskopi ünitemizde endoskopi işlemlerinde uzmanlaşmış iki hemşiremiz görev almaktadır. Yine, yaptığımız ameliyatlara devamlı giren ve yetkinleşmiş ameliyathane hemşirelerimiz mevcuttur. Ancak, yardımcı personel ihtiyacımız fazladır. Bu alandaki ihtiyaç tüm hastanelerde olduğu gibi birimimizde de yoğundur. Hastane yönetimimiz, elindeki imkânları hastanemiz genelinde en uygun şekilde kullanarak bu ihtiyacı gidermeye çalışmaktadır, ancak ülkemizin gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Eğitim programınız nedir?

Her gün saat 07.45’te sabah viziti ile hastalar yatakları başında değerlendirilerek güne başlanır. Sonrasında günlük, yapılandırılmış eğitim programımız başlar; pazartesi günleri güncel makale sunumu, salı günleri çalışma saati, çarşamba günleri bir hafta önceki operasyonların değerlendirildiği haftalık değerlendirme saati, perşembe günleri servis ve poliklinik hastalarının tartışıldığı servis konseyi, cuma günleri de seminer saati gerçekleştirilir. Saat 09.00 itibarıyla toplantı ve sunumların bitmesinin ardından, yan dal uzmanlık öğrencisi ve uzman hekimlerimiz görev yerleri olan poliklinik, endoskopi ve ameliyathaneye giderler. Ayrıca, iki haftada bir Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ile ortak olarak “onkoloji konseyi toplantısı” yapılmaktadır.

Kaç yatağınız var, doluluk oranınız nedir?

Servis yatak sayımız 19, yoğun bakım yatak sayımız üç olup, doluluk oranımız yaklaşık yüzde 90 düzeylerinde seyretmektedir. Bu oran dönemsel değişkenlikler gösterebilmektedir.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Yıllık poliklinik sayımız ortalama 15 bin seviyesindedir. Bu rakamlar gastroenteroloji ve gastroenteroloji cerrahisi hastalarını içermektedir. Ayrıca, Kliniğimize ameliyat olmak üzere refere hastalar gelmektedir.

Kliniğinizde yapılan ameliyatlardan bahseder misiniz?

Gastrointestinal sisteme ait hemen hemen bütün cerrahi işlemleri kliniğimizde gerçekleştirmekteyiz. Bunlar özofagus, mide, duodenum, safra yolları, karaciğer, pankreas, dalak, ince ve kalın bağırsak, rektum ve anal bölge selim ve malign hastalıkları cerrahisidir. İleri laparoskopi tekniklerini bilhassa kolorektal kanser vakalarında sıklıkla uygulamaktayız. Referans merkez olarak Kliniğimize İstanbul içi ve dışından yönlendirilen komplike hastaların takip ve tedavisi ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir yan dal uzmanlık öğrencisi ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimizde çalışan yan dal uzmanlık öğrencisi arkadaşlarımız genel cerrahi uzmanıdır. Bu sebepten kıdeme göre değil, mevcut sayıya göre eşit oranda nöbetler paylaştırılır. İlk yıl bir yan dal uzmanlık öğrencisi ortalama yedi sekiz nöbet tutmaktadır.

Yan dal uzmanlık öğrencisi eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Elbette yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimimizde çekirdek eğitim müfredatımız var. Bu müfredatımız resmiyet kazanmasa da Tıpta Uzmanlık Kurulu-TUKMOS komisyonunun üzerinde çalıştığı ve belirlediği müfredat ile uyumludur. Gastroenteroloji cerrahisi yan dal uzmanlık eğitim süresi iki yıldır. Bu sürede yan dal uzmanlık öğrencilerine, radyoloji, medikal onkoloji ve gastroenteroloji gibi ilgili uzmanlık alanları ile birlikte çalışılarak, sindirim sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi ile ilgili multidisipliner yaklaşım becerisi kazandırılmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Yan dal uzmanlık öğrencilerimizin rotasyon uygulaması yoktur. Ancak, Kliniğimizde çalışan yan dal uzmanlık öğrencileri yurt içi ve yurt dışında arzu ettikleri eğitim merkezinin deneyimlerinden yararlanmaları için mevzuat dâhilinde görevlendirilmektedir. Bu, yan dal uzmanlık öğrencilerinin kendi isteklerine bağlıdır. Kardiyovasküler cerrahi kliniğinden Kliniğimize rotasyon için asistan gelmektedir.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Son bir yılda dört yurt dışı, üç de yurt içi bilimsel yayınımız oldu. Bunun dışında ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel ve poster sunumlarımız mevcuttur.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Alanımızı ilgilendiren kongrelere maksimum yan dal uzmanlık öğrencisi katılımıyla dâhil olmaya çalışmaktayız. Bu süreç, klinik çalışanlarımızın akademik gayreti ve mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Ekibimizin akademik çalışmalara katılımı desteklenmektedir.

Aranıza yeni katılacak yan dal uzmanlık öğrencilerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sindirim sistemi hastalıkları cerrahisi ile ilgilenmek isteyen genel cerrahi uzmanlarının yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarını tavsiye ederim. Meslektaşlarımızın gastroenteroloji cerrahisi uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra kamu, vakıf veya özel kurumlarda gastroenteroloji cerrahisi uzmanı olarak üst düzey merkezlerde görev alma fırsatı vardır. Bu alanda aktif çalışan uzman sayısının az olması ve kazanılan yetkinlikler nedeni ile mesleklerinin geri kalan döneminde çok güzel işler yapabilme imkânları vardır. Ayrıca, isteyen hekimlerimiz uzmanlık eğitimleri süresince akademik kariyer yapmalarına uygun donanımlarını tamamlayabilmektedir.