TV8 Günaydın Doktor programında, sindirim siteminde görülen kanser türleri, tanı, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında konuştuk.