Genel Cerrahi Uzmanı   (Diploma No. 428×5 / 576×4)
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı (Diploma No. 547×1 / 576×4)
Cerrahi Onkoloji Uzmanı (Diploma No. 1020×1 / 576×4)
Böbrek Nakli Cerrahı (Ruhsat /Belge No. 34.ONM.04 / 004)

Prof. Dr. Sinan Yol

İlgi Alanları

  • Gastroenteroloji cerrahisi
  • Cerrahi onkoloji
  • Sindirim sistemi cerrahisi
  • Hepato-pankreatiko-biliyer sistem hastalıkları
  • Kolon ve rektum hastalıkları

Samsun’da 1967 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Samsun’da (Anadolu Lisesi) tamamladı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ne girdi. 1991 yılında mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Genel Cerrahi ihtisasına başladı. ‘Kalın barsakta yara iyileşmesi üzerine immunsüpresif ajanların etkisi’ konulu deneysel tez çalışması ile 1996 yılında genel cerrahi uzmanı oldu. Nisan 1997 tarihine kadar İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.B.D.’nda, Mayıs 1999 tarihine kadar da S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği’nde uzman olarak çalıştı. S.B. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’nde 1999 yılında başladığı yan dal uzmanlık eğitimini ‘Karbondioksit pnömoperitoneum’un akut pankreatit üzerine etkisi’ konulu deneysel tez çalışması ile 2001 yılında tamamladı ve gastroenteroloji cerrahisi uzmanı oldu. 2012 yılında cerrahi onkoloji yan dal uzmanlık belgesi aldı. 2006 yılında doçent ve 2012 yılında profesör oldu.

1992 yılında ECFMG sınavlarını geçti. Mesleki alanda bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla değişik tarihlerde yurtdışı merkezlerde bulundu. Ocak-Aralık 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Louisiana-New Orleans), Ochsner Medical Center, Department of Colon & Rectal Surgery’de, Bölüm Başkanı Prof. Dr. David E. Beck’in Research Fellow’u olarak çalıştı. Aynı yıl, American College of Surgeons’ın düzenlediği ‘Laparoskopik Cerrahi’ ile ‘Kolon ve Rektum Cerrahisi’ kurslarına katıldı. Kasım 2002-Nisan 2003 tarihleri arasında Japonya’da Kyoto Üniversitesi, Faculty of Medicine, Department of Transplantation and Immunology’de, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kiuchi Tanaka’nın yanında ‘Canlı vericiden karaciğer nakli’ konusunda ‘Klinik Fellow’ olarak çalıştı. Ocak-Mart 2004 tarihleri arasında Japonya’da ‘Gastrointestinal sistem kanserleri ve ilişkili tümörlerin erken tanısı’ üzerine eğitim aldı (Keio Üniversitesi, School of Medicine, Department of General and Gastroenterological Surgery, Endoskopi Ünitesi). Nisan 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında Avustralya’da Sydney University, Westmead Institute for Medical Research, Westmead Clinical School, Centre for Transplant and Renal Research’de, Prof. Dr. Phillip O’Connell ile beraber böbrek, pankreas ve pankreas adacık nakli ile ilgili International Scholar olarak çalıştı. Haziran-Eylül 2013 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Connecticut-New Haven), Yale University, School of Medicine, Yale-New Haven Organ Transplant Center’de, Prof. Dr. Şükrü Emre başkanlığındaki ekip ile beraber oldu.
2009 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’nde Klinik Şefi olarak çalışmaya devam etti. 2011 yılında, İstanbul Kartal – Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği’ne Klinik Şefi olarak tayin oldu. 2012 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na profesör olarak atandı. 2006-2008 yılları arası Yüksek Sağlık Şurası üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2011-2013 arası Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği, 2013-2014 arası S.B. Karaciğer Nakli Bilim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2015-2018 yılları arası Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Böbrek Nakli Merkezi’nde sorumlu uzman olarak böbrek nakli ameliyatları yaptı. 2018 yılında Üniversite’den istifa edip özel sektörde çalışmaya başladı.

Asistanlık yıllarından başlamak üzere birçok ulusal ve uluslararası kongreye katıldı. 1994-1996 yılları arasında Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi’nin yayın sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü. Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere farklı cerrahi derneklerin üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.