Karaciğer Kanseri Cerrahisi ve Türleri

Birincil karaciğer kanseri cerrahisi kimler için uygundur?

Uzmanınız, yalnızca kanser bir karaciğerin bir bölgesinde bulunuyorsa ve vücudun herhangi bir kısmına yayılmadıysa ameliyatı değerlendirecektir. Çünkü ameliyat zaten yayılmışsa kanseri tedavi etmeyecektir. Ne yazık ki primer karaciğer kanseri olan birçok kişi için ameliyat mümkün değildir.

Ameliyatınızın sizin için bir seçenek olup olmadığına karar vermeden önce, karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını öğrenmek için bir dizi kan tahliline sahip olacaksınız. Karaciğer böylesine hayati bir organ olduğundan, doktorlarınızın, ameliyattan sonra kalan karaciğer bölümünün sağlıklı kalmanız için yeterince iyi çalışacağını bilmeleri gerekir.

Karaciğer rezeksiyonu ve lobektomi

Karaciğerdeki kanseri ve çevreleyen dokuları çıkarmak bir rezeksiyon olarak bilinir. Cerrahınız yalnızca kanser küçükse ve önemli bir kan damarı bulunmuyorsa bir rezeksiyon yapmayı düşünebilir.

Bazen karaciğerin lobunu çıkarırlar. Buna lobektomi veya hemi hepatektomi denir. Karaciğerinizde (siroz gibi) altta yatan tıbbi sorunlarınız yoksa karaciğer normal olarak büyüyebilir ve çalışabilir.

Fibrolamellar kanser, başka bir karaciğer hastalığı olmayan kişilerde daha fazla gelişir ve bu nedenle cerrahi genellikle mümkündür.

Ameliyattan sonra iyileşme

Karaciğer rezeksiyonundan sonra kanserin geri gelmesi riski vardır. Kanser hücrelerinin, çıkarılmadan önce tümörden ayrılmadığını garanti eden bir test yoktur. Bu yüzden bu tip tedavi sadece küçük karaciğer tümörleri için kullanılır – daha az yayılma ihtimali vardır.

Sirozunuz varsa, vücudunuzun bir kısmını kaldırarak başa çıkabilmesi için yeterince sağlıklı bir karaciğeriniz olmayabilir. Rezeksiyon veya lobektomi sonrası karaciğer yetmezliği sirozu olan kişilerde daha fazladır. Böylece cerrahınız mümkün olduğunda uzmanınız nakil yapmayı düşünebilir.

Radyofrekans ablasyonu (RFA)

Radyofrekans ablasyonu, kanser hücrelerini öldürmek için radyo dalgaları tarafından yapılan ısıyı kullanır. Doktorunuz tümöre bir sonda verir ve elektrik akımı kanser hücrelerini öldürür.

Karaciğerde cerrahi ile tamamen çıkarılamayan birkaç küçük tümörünüz varsa, bu tedaviye sahip olabilirsiniz, geriye kalan az sayıda tümörü tedavi etmek için RFA’nız vardır.

Bir karaciğer nakli

Hepatoselüler karaciğer kanseri (HCC) olan bazı kişilerde bir karaciğer nakli mümkündür. Eğer varsa, bir karaciğer nakli olabilir:

Karaciğerinizde en fazla 5 küçük tümör yok, her biri 3 cm veya daha az
tek bir karaciğer tümörü 5 cm’den fazla değildir
En az 6 ay boyunca 5 ila 7 cm arasında tek bir tümör gelişmemiş (tedavi ile veya tedavi olmaksızın)
Bir karaciğer nakli için seninkiyle yakın bir donör karaciğeriye ihtiyacın var. Uzun bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Erken birincil karaciğer kanseri

Erken primer karaciğer kanseri için, bir karaciğer nakli iyi bir tedavi seçeneği olabilir. Karaciğerindeki tümörler çok büyükse karaciğer nakli bir seçenek olmayacaktır. Tümörleri küçültmek için radyofrekans ablasyonu veya kemo-embolizasyon gibi başka prosedürlere sahip olabilirsiniz. Tümörler yeterince küçük olduğunda, bir karaciğer nakli mümkün olabilir.

Siroz

Sirozunuz varsa genellikle karaciğer nakli olabilirsiniz. Aslında, bu karaciğer kanserinde karaciğer nakli kullanımı için temel nedenidir. Bu durumlarda nakil, rezeksiyondan daha iyi bir seçenek çünkü genel olarak bir karaciğer hastalığınız var. Bununla birlikte, ciddi sirozunuz varsa, karaciğer nakli olamayabilirsiniz.

Karaciğer uzmanınız, ameliyat ve iyileşme döneminden geçmek için yeterince iyi olduğunuzdan emin olmalıdır. Çok ciddi sirozunuz varsa bu riskler daha yüksektir.

Karaciğer sirozu olan ancak iyi karaciğer fonksiyonuna sahip bazı kişiler herhangi bir nedenle bir nakil mümkün değilse karaciğer rezeksiyonu yapabilirler. Karaciğerde fazla büyümüş olmayan erken bir kanseriniz varsa, bir rezeksiyona sahip olabilirsiniz.

Kanser yayıldığında

Kanser karaciğere yayıldığında karaciğer nakli bir seçenek değildir. Karaciğer çıkarılmış olsa bile vücudun başka yerlerinde kanser hücreleri geride bırakılır. Yani ameliyat kanseri tedavi etmeyecektir.

Ya sonra?

Bu konularla ilgili uzmanınızla konuşun, böylece en iyi eylem rotası hakkında bir karara varabilirsiniz.