Genel Cerrahi Uzmanı   (Diploma No. 428×5 / 576×4)
Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı (Diploma No. 547×1 / 576×4)
Cerrahi Onkoloji Uzmanı (Diploma No. 1020×1 / 576×4)
Böbrek Nakli Cerrahı (Ruhsat /Belge No. 34.ONM.04 / 004)

Mesleki Deneyim

2002 – 2004Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği,
Başasistan
2004 – 2008T.C., Sağlık Bakanlığı,
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,
Genel Müdür
2006 – 2008T.C., Sağlık Bakanlığı,
Yüksek Sağlık Şurası,
Üye ve Başkan V.
2009 – 2011Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği,
Klinik Şefi
2011 – 2015İstanbul, Kartal – Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği,
Eğitim ve İdari Sorumlusu
2011 – 2013Tıpta Uzmanlık Kurulu,
Üye
2012 – 2015İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Dekan
2013 – 2014S.B. Karaciğer Nakli Bilim Kurulu,
Üye
2012 – 2018Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Prof. Dr.
2018 – Medical Park Hastaneler Grubu
Prof. Dr.